با عرض سلام و احترام،
لیستی که در پیش روی شماست، جهت شناخت بهتر تیم طـراحی از نیازهای اساسی مجموعه شما و عوامل موثر بر آن تهیه شده است. تیم طراحی خط راست، بدون هیچگونه پیش داروی و حدس و گمان (از پروژه و نیازهای آن)، به اطلاعاتی نیاز دارد تا برای برطرف کردن نیاز گرافیکی مجموعه شما، بتواند از آنها استفاده نماید.
بنابراین، برای رسیدن به نتیجه مطلوب، از "بهترین کلمات" و در صورت تخصصی بودن سوالات، از بهترین افرادتان برای رسیدن به پاسخ‌ها کمک بگیرید. زیرا پیکربندی طرح و نتایج آن براساس سوالات کاربردی زیر صورت می‌گیرد و این اطلاعات در روند طراحی، تبدیل به نقطه و خطوطی میشوند که در آینده هویت مجموعه شما براساس آن شکل میگیرد و معرفی می‌گردد.